Domače branje smo skrbno prebrali in z zanimivimi nalogami utrdili vsebino prebranih knjig